Kongre Koordinatörü

Prof. Dr. Gonca Bayraktar DURGUN (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı -TÜRKİYE)