Kongre Dili

Kongre’nin dili Türkçe, Arnavutça ve İngilizce’dir. Ayrıca tüm Türk Lehçelerin'deki bildiriler kabul edilecektir.