Bildiri Sunucu ve Yazar Sayısı

Bu kongrede en fazla 92 bildiri sunulabileceğinden daha çok sayıda akademisyenin katılımını sağlayabilmek adına bir yazar en fazla 2 bildiri ile katılabilecek ve en fazla 2 bildiri sunabilecektir. Çok yazarlı bildirilerde de aynı kurallar geçerli olacaktır.

Bildiriler en fazla 3 yazarlı olabilir. 3 yazardan fazla yazarı bulunan bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildirileri ancak yazarı veya yazarlarından biri sunabilecektir