Amaç ve Kapsam

29 Ağustos - 3 Eylül 2018 tarihleri arasında ikincisini düzenleyeceğimiz Uluslararası İnsan ve Toplumbilimleri Kongresi, Türkiye’de ve dünyada meydana gelen toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri ve süreçleri sosyal bilimlerin her alanından siz değerli akademisyenlerin katılımlarıyla tartışmak, akademik anlamda içinde yaşadığımız dünyayı ve toplumu disiplinlerarası boyutlarıyla anlamaya ve açıklamaya çalışmak bu kongrenin amacıdır.

Bu çerçevede siyaset biliminden sosyolojiye, edebiyattan antropolojiye, iktisattan tarihe global anlamda sosyal bilimlerin problem olarak gördüğü konularla birlikte özelde Türkiye’nin merkeze alındığı bu kongrede, farklı ülke ve üniversitelerden katılımlarla aynı ya da birbiriyle kesişen alanlarda çalışma yapan akademisyenlerin entelektüel ve akademik bir ortamı paylaşmalarının sağlanması temel düşünceyi oluşturmaktadır. Akademik ve bilimsel işbirliğinin yanında hem tarihsel geçmişimizin hem de ortak kültürel mirasımızın bulunduğu Tunus ile bağların ve ilişkilerin güçlendirmesine katkı sağlanacağını umut ettiğimiz II. Uluslararası İnsan ve Toplumbilimleri Kongresi, Türkiye ve dünyaya sosyal bilimcilerin akademik bir çalışmayla düşüncelerini paylaşacakları bir ortam ve platform sağlamayı hedeflemektedir.